SVA IZDANJA

1-2/2020 | Maj 2021

Obrazovanje i samopotvrđivanje odraslih u slobodnom vremenu
Tamara Nikolić

Članak | 15 - 36 | broj stranica 22

Konceptualizacija formiranja identiteta odraslosti u kontekstu visokog obrazovanja
Amina Isanović Hadžiomerović

Članak | 37 - 56 | broj stranica 20

Obuke nastavnika kao doprinos jačanju kapaciteta za razvoj osnovnog obrazovanja odraslih u Bosni i Hercegovini
Violeta Orlović Lovren, Jovan Miljković, Svjetlana Tubić

Članak | 57 - 78 | broj stranica 22

Virtualni svijet djece i mladih: izazovi na putu odrastanja
Ivana Sivrić, Maja Pandža Topić

Članak | 79 - 110 | broj stranica 32

Radni lokus kontrole kod odgajateljica i implikacije za edukaciju prema konceptu teorije izbora
Bisera Sofović

Članak | 111 - 134 | broj stranica 24

Stripovno intelektualiziranje u filozofskoj-pedagoškoj sinergiji
Merima Čamo

Prikaz knjige | 137 - 140 | broj stranica 4

2/2019 | Decembar 2019

Obilježavanje 20 godina Ureda za Bosnu i Hercegovinu - Osvrt na kontekst i postignuća tokom 50 godina DVV Internationala i 100 godina njemačkih Visokih narodnih škola
Heribert Hinzen

- | 13 - 35 | broj stranica 23

Strip i karikatura u nastavi politilogije
Haris Cerić, Ešref Kenan Rešidagić

Članak | 39 - 54 | broj stranica 16

Učenje odraslih i strategije suočavanja sa stresom: Andragoška upotreba BASIC Ph modela
Mirjana Mavrak, Stjepana Komšić, Emina Kapetanović

Članak | 55 - 86 | broj stranica 32

Javne biblioteke kao prostori integracije i osnaživanja migrantica
Ajla Demiragić, Lejla Hajdarpašić, Džejla Khattab

Članak | 87 - 105 | broj stranica 19

Stanje i perspektive interkulturnog dijaloga s aspekta medijske i informacijske pismenosti
Sarina Bakić

Članak | 107 - 121 | broj stranica 15

Antropologija porodice i porodičnog života
Merima Čamo

Prikaz knjige | 125 - 128 | broj stranica 4

(Na)učiti roditelje medijskoj pismenosti
Lamija Silajdžić

Prikaz knjige | 129 - 130 | broj stranica 2

1/2019 | Juli 2019

Harmonizacija politika obrazovanja odraslih u Bosni i Hercegovini: stanje i perspektive
Svjetlana Tubić, Jovan Miljković

Članak | 15 - 40 | broj stranica 26

Razmišljanja o kreativnom obrazovanju u 21. stoljeću
Edin Kukavica

Članak | 41 - 52 | broj stranica 12

Zlatno doba života: Dva lica Srbije
Katarina Popović, Miomir Despotović

Članak | 53 - 78 | broj stranica 26

Učenje odraslih u kontekstu pripravničko-mentorske prakse
Tanja Šijaković, Šefika Alibabić

Članak | 79 - 96 | broj stranica 18

Povezanost interpersonalne orijentacije, iskustva i motivacije studenata za stanovanje u studentskom domu
Bisera Sofović

Članak | 97 - 116 | broj stranica 20

Svijet mladih i savremeno društvo
Adnan Tufekčić

Članak | 117 - 120 | broj stranica 4

Život kao inspiracija refleksivnoj andragogiji
Amina Isanović Hadžiomerović

Članak | 121 - 128 | broj stranica 8

1/2018 | Juli 2018

Programi za razvoj didaktičkih kompetencija univerzitetskih nastavnika i ciljevi nastave visokoškolskog obrazovanja
Zorica Milošević, Snežana Medić

Članak | 11 - 29 | broj stranica 19

Konstruktivizam u obrazovanju odraslih
Aleksa Jovanović

Članak | 31 - 48 | broj stranica 18

Funkcija marketing menadžmenta u organizacijama za obrazovanje odraslih
Anes Čerkez, Emir Avdagić

Članak | 49 - 71 | broj stranica 23

Časopis Obrazovanje odraslih - bibliografska opremljenost i sadržajna analiza objavljenih članaka (2001-2017)
Senada Dizdar, Amina Isanović Hadžiomerović

Članak | 73 - 100 | broj stranica 28

2/2016 | Decembar 2016

Andragoški aspekti preduzetništva
Vukašin Grozdić, Jovan Miljković

Članak | 9 - 31 | broj stranica 23

Evroatlanske integracije i savremeni izazovi razvojne politike javnog komuniciranja u Bosni i Hercegovini
Mirza Mehmedović

Članak | 33 - 50 | broj stranica 18

Stručno obrazovanje osuđenika: Iskušenje nade
Branislava Knežić, Ljeposava Ilijić

Članak | 51 - 72 | broj stranica 22

Zastupljenost informacijske i informatičke kompetencije na studijskim programima i izobrazbe nastavnika na Univerzitetu u Sarajevu
Emina Dedić Bukvić

Članak | 73 - 96 | broj stranica 24

Informatičko-informacijska pismenost u nastavničkoj profesiji kao izazov u edukaciji edukatora
Ajla Vehab, Mirjana Mavrak

Članak | 97 - 122 | broj stranica 26

Emir Avdagić, ''Menadžment modeli u organizacijama za obrazovanje odraslih''
Mirjana Mavrak

Prikaz knjige | 125 - 129 | broj stranica 5

Ključne kompetencije za cjeloživotno učenje u obrazovanju starijih osoba
Adnan Tufekčić

Prikaz knjige | 131 - 134 | broj stranica 4

Emancipacijska moć kvalitativnog istraživanja: Sharan B. Merriam & Elizabeth J. Tisdell, ''Qualitative Research: A Guide to Desing and Impelmentation''
Amina Isanović Hadžiomerović

Prikaz knjige | 135 - 140 | broj stranica 6

Druga međunarodna konferencija ''Gradimo mostove u obrazovanju odraslih''
Aida Fatić

Iz prakse | 143 - 153 | broj stranica 11

2/2015 | Januar 2016

Medijsko obrazovanje odraslih
Jelenka Voćkić Avdagić

Članak | 11 - 24 | broj stranica 14

Novomedijska kompetencija bosanskohercegovačkih političara
Vuk Vučetić

Članak | 25 - 48 | broj stranica 24

Kritička medijska pismenost i komunikacijska kompetencija sudionika deliberacije
Zlatan Mujak

Članak | 49 - 68 | broj stranica 20

Korištenje normativnog psihološkog ugovora u funkciji postizanja kvalitetnijeg obrazovnog procesa
Mirna Marković

Članak | 69 - 100 | broj stranica 32

Stručno usavršavanje i profesionalni razvoj školskih pedagoga u Kantonu Sarajevo
Emina Dedić Bukvić, Edina Nikšić

Članak | 101 - 122 | broj stranica 22

Prva objava - Kur'anski poziv na cjeloživotno učenje
Nezir Halilović

Članak | 123 - 136 | broj stranica 14

Medijska pismenost u digitalnom dobu (Vanje Ibrahimbegović Tihak (ed.)
Larisa Kasumagić Kafedžić

Prikaz knjige | 139 - 142 | broj stranica 4

Theatre, Myth and Elderly in Education Experience od Ilone Zakowicz (Ed.)
Adnan Tufekčić

Prikaz knjige | 143 - 146 | broj stranica 4

''Globalna i evropska politika obrazovanja odraslih'' Katarine Popović u nastavi andragogije
Mirjana Mavrak

Prikaz knjige | 147 - 154 | broj stranica 8

1/2015 | Juli 2015

Andragoški aspekti menadžmenta ljudskih resursa
Samir Hodžić, Kristinka Ovesni

Članak | 11 - 36 | broj stranica 26

Medijsko opismenjavanje odraslih u funkciji cjeloživotnog učenja: loše strane vremenskih prognoza
Fahira Fejzić Čengić

Članak | 37 - 48 | broj stranica 12

Uloga i značaj medijske pismenosti u savremenom bosanskohercegovačkom društvu
Enita Čustović, Amer Osmić

Članak | 49 - 66 | broj stranica 18

Andragoški susret medicine i odgojnih znanosti: Edukacija edukatora na Medicinskom fakultetu u Mostaru
Vesna Varunek, Mirjana Mavrak

Članak | 67 - 81 | broj stranica 15

Medijska pismenost - preduvjet za odgovorne medije
Jelenka Voćkić Avdagić

Prikaz knjige | 85 - 90 | broj stranica 6

Informacijska i medijska pismenost: diskurs prilike vs. diskurs opasnosti
Lejla Turčilo

Prikaz knjige | 91 - 98 | broj stranica 8

Obrazovanje i zaposlenost 50+
Mirjana Mavrak

Prikaz knjige | 99 - 103 | broj stranica 5

Pasoš kompetencija: Identificiranje i prepoznavanje informalno stečenih znanja
Amra Muratović

Iz prakse | 107 - 111 | broj stranica 5