Radi se na aluminijskoj foliji. Ima mnogo tehnika kako se šta može raditi, ali kad se počne onda se dolazi do ideja. Preko paus papira se prenese motiv na foliju i radi se tehnikom bockanja sa posebnom iglom, a naglašavanje detalja na slici se radi na više načina – laganim izbacivanjem folije sa gornje strane, pa sa donje strane.Poslije završenog rada na slici, folija se puni drvofiksom kako bi popunila sve izbočine i učvrstila foliju. Nakon sušenja slika se patinira (tušem ili ziftom) i spremna je za uramljivanje.