Poštovane kolegice i kolege,  

Čini nam izuzetnu čast što Vas možemo obavijestiti da je poziv za prijem radova za specijalno izdanje časopisa Obrazovanje odraslih otvoren. Ovim izdanjem obilježavamo dvadeset godina kontinuiranog objavljivanja časopisa, te smo odlučili da tema broja bude „Perspektive i izazovi obrazovanja odraslih u post-pandemijskom dobu“. Na taj način, prisjećamo se prvog broja časopisa objavljenog 2001. godine sa temom „Perspektive i problemi obrazovanja odraslih“, čime su mapirani ključni izazovi na pragu 21. stoljeća. Vrijeme u kojem se nalazimo također je prijelomno i i traži promišljen odgovor na predstojeće izazove.

Poželjno je da dostavljeni radovi tretiraju neka od pitanja navedenih ispod, ali je otvoren prostor i za druge relevantne teme;

·         Međunarodne perspektive obrazovanja odraslih u post-pandemijskom dobu

·         Lokalni izazovi u obrazovanju odraslih izazvani pandemijom – naučene lekcije

·         Uloge polaznika i edukatora

·         Promjene na nivou obrazovnog procesa (planiranje i priprema, realizacija, vrednovanje)

·         Kvalitet u obrazovanju odraslih i različiti formati izvođenja nastave

·         Uloga obrazovanja odraslih u prevazilaženju posljedica pandemije u obrazovnom sistemu (npr. usvajanje kompetencija u srednjem stručnom obrazovanju)

·         Digitalizacija u obrazovanju

·         Uloga različitih vrsta pismenosti (zdravstvene, medijske, funkcionalne…) i kritičkog mišljenja

·         Pariticipacija u obrazovanju odraslih – motivacija i barijere.

U časopisu se objavljuju izvorni naučni, pregledni i stručni članci, te prikazi knjiga i izvještaji sa konferencija.

Upute autorima dostupne su putem web stranice: https://ccu.bkc.ba/. Svi prilozi prolaze dvostruko anonimnu recenziju. Radove slati na adresu: casopis@bkc.ba najkasnije do 01. 12. 2021. godine. 

Budite slobodni ovaj poziv proslijediti Vašim kolegicama i kolegama. 

S poštovanjem,  

Redakcija časopisa Obrazovanje odraslih   

U ponedjeljak, 31. 05. 2021. godine, kao i prethodnih godina, u cilju da studenti saznaju što više o praktičnom obrazovanju odraslih, predstavnice JU BKC KS, Edina Arnautović, v.d. direktorica i Adnana Emirhafizović, stručni saradnik za obrazovanje i nauku, na poziv prof. Mirjane Mavrak gostovale su na predmetu Andragogija i Obrazovanje odraslih. Održale su kratko predavanje i prezentacija putem zoom platforme, za studente II i III godine Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, njih 72.

Časopis Obrazovanje odraslih/Adult Education objavljuje originalne naučne i stručne radove iz oblasti obrazovanja i učenja odraslih.

Časopis objavljuje i saopćenja, recenzije, dokumente i informacije o praksi i politici obrazovanja odraslih u Bosni i Hercegovini i regionu, prikaze i osvrte, aktuelne članke iz stranih časopisa, kao i informacije o značajnim događajima iz zemlje, regiona, Evrope i svijeta koji se odnose na obrazovanje i učenje odraslih.

Časopis Obrazovanje odraslih je indeksiran u EBSCO bazi.
Dostupan je u C.E.E.O.L. (Central and Eastern European Online Library).
ISSN: 1512-8784 (Štampa)
ISSN: 2744-2047 (Online)

Otvorenost

Časopis podržava politiku otvorenog pristupa i otvorene nauke/znanosti.

licence

Značenje

Ova licenca dopušta drugima da preuzmu Vaše djelo i da ga dijele s drugima pod uvjetom da Vas navedu kao autora/autoricu, ali ga ne smiju mijenjati ili koristiti u komercijalne svrhe.

POZIVNO PISMO

za prijem radova za prvo izdanje časopisa Obrazovanje odraslih u 2021. godini.

PRODUŽEN ROK do 30.06.2021.

Najnovije izdanje

1-2/2020Preuzmi posljednje izdanje

JU „Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo“ je osnovala Centar za cjeloživotno učenje uz finansijsku i savjetodavnu podršku partnera DVV-International Ured za BiH. Centar za cjeloživotno učenje je nastao kao rezultat i potreba uvođenja obrazovanja odraslih u zakonske okvire, koje podrazumijeva upis Centra za cjeloživotno učenje u Registar organizatora obrazovanja odraslih u Kantonu Sarajevo, što bi bilo u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih KS.

Cjeloživotno učenje je najbolji odgovor na zamjenu koncepta doživotnog radnog mjesta konceptom doživotno potrebnog znanja, vještina i kompetencija. Promjena koncepta je uvjetovana svakodnevnim povećanjem novog znanja i sve bržim zastarjevanjem postojećeg, ali i potrebom prilagođavanja postojećih nespecifičnih znanja, vještina i kompetencija zahtjevima izmijenjenih radnih mjesta. Učenje kroz cijeli život postaje mnogo više od ekonomskog pitanja, jer viši nivo obrazovanja i kontinuiranog učenja, koje je dostupno svima, predstavljaju bitan preduslov za reduciranje nejednakosti i preveniranje marginalizacije pojedinca ili grupe.

Ciljevi:

  • Omogućiti građanima veću konkurentnost na tržištu rada organizacijom različitih dužih i kraćih obrazovnih programa
  • Jačanje društvene uključenosti građana
  • Razvijanje individualnih potencijala kod svakog polaznika

Umanjivanje marginalizacije ugroženih skupina društva (nezaposleni, osobe treće životne dobi, osobe sa poteškoćama u razvoju i invalidna lica, žene, mladi i sl.), te poboljšanje njihovog ekonomskog stanja.