IZDAVAČ

JU Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo
OJ Bosanski kulturni centar Sarajevo
Branilaca Sarajeva 24, 71 000 Sarajevo

 

ZA IZDAVAČA

Jasmin Duraković, dipl. sociolog

 

REDAKCIJA ČASOPISA
prof. dr. Senada Dizdar, Filozofski fakultet, Univerzitet u Sarajevu
prof. dr. Branislava Knežić, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
prof. dr. Lejla Turčilo, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Sarajevu

prof. dr. Katarina Popović, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu; ICAE
dr. sc. Emir Avdagić, DVV International, Ured u Bosni i Hercegovini

prof. dr. Haris Cerić, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Sarajevu

prof. dr. Morana Koludrović, Filozofski fakultet, Sveučilište u Splitu

doc. dr. Amina Isanović Hadžiomerović, Filozofski fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Adnana Emirhafizović, dipl. psiholog, JU Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo

 

POČASNI ČLANOVI REDAKCIJE

akademkinja Adila Pašalić Kreso, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

prof. dr. Mirjana Mavrak, Filozofski fakultet, Univerzitet u Sarajevu

prof. dr. Šefika Alibabić, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
prof. dr. Miomir Despotović, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
prof. dr. Sava Bogdanović, Zagreb
prof. dr. Radivoje Kulić, Univerzitet u Prištini, Kosovska Mitrovica
prof. dr. Jusuf Žiga, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Sarajevu
Narcis Hošo, prof., Sarajevo

 

GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA

doc. dr. Amina Isanović Hadžiomerović

 

LEKTORICA

mr. Sandra Zlotrg

 

PRIJEVOD I LEKTURA ZA ENGLESKI JEZIK

Midhat Efendira, prof.

 

PRIJEVOD NA NjEMAČKI JEZIK

Ajla Sijerčić

 

DTP

Indira Isanović

 

ŠTAMPA

 

LISTA RECENZENATA