IZDAVAČ:

JU Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo
OJ Bosanski kulturni centar Sarajevo
Branilaca Sarajeva 24, 71 000 Sarajevo

ZA IZDAVAČA:

Edina Arnautović, prof.

REDAKCIJA ČASOPISA:

prof. dr. Šefika Alibabić,
prof. dr. Mirjana Mavrak,
prof. dr. Senada Dizdar,
prof. dr. Branislava Knežić,
prof. dr. Lejla Turčilo,
dr. sc. Emir Avdagić,
Amina Isanović Hadžiomerović, M.A.,
Adnana Emirhafizović, dipl. psiholog

POČASNI ČLANOVI REDAKCIJE:

akademkinja Adila Pašalić Kreso, prof. emerita, Sarajevo
prof. dr. Miomir Despotović, Beograd
prof. dr. Sava Bogdanović, Zagreb
prof. dr. Radivoje Kulić, Kosovska Mitrovica
prof. dr. Jusuf Žiga, Sarajevo
Narcis Hošo, prof., Sarajevo

GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA:

Amina Isanović Hadžiomerović, M.A.

LEKTOR:

Srđan Arkoš, prof.

PRIJEVOD I LEKTURA ZA ENGLESKI JEZIK:

Midhat Efendira, prof.

PRIJEVOD NA NjEMAČKI JEZIK:

Ajla Sijerčić, prof.

DTP:

Indira Isanović

ŠTAMPA:

TRIPTIH d.o.o., Sarajevo

LISTA RECENZENATA: