Poštovane kolegice i kolege,

 

želimo Vas obavijestiti da je poziv za prijem radova za izdanje časopisa Obrazovanje odraslih u 2024. godini otvoren. Koristimo priliku da Vas pozovemo da slanjem Vaših priloga doprinesete sadržaju ovog broja.

U časopisu se objavljuju znanstveni, stručni i pregledni radovi, te prikazi knjiga ili znanstveno-stručnih događaja. Objavljeni prilozi tretiraju široki spektar tema iz domena učenja i obrazovanja odraslih te drugih područja integrativnih sa andragoškim djelovanjem. To uključuje, ali se ne ograničava na:

  • psihološke procese i dobrobit u odrasloj dobi
  • fenomen različitih pismenosti u odrasloj dobi
  • stručno usavršavanje i zapošljivost
  • učenje i obrazovanje u različitim kontekstima (npr. porodica, zajednica, kulturne i socijalne ustanove)
  • obrazovanje za aktivno građanstvo i političku participaciju
  • univerzitetsko obrazovanje
  • učenje i obrazovanje u trećoj životnoj dobi
  • obrazovanje i društvene promjene (digitalna transformacija društva, migracije, pandemija).

 

Časopis Obrazovanje odraslih indeksiran je u EBSCO bazi i uvršten je u CEEOL (Central and Eastern Online Library), te ERIH PLUS.

 

Upute autorima možete naći na web stranici: https://ccu.bkc.ba/. U časopisu se objavljuju članci na bosanskom, crnogorskom, hrvatskom, srpskom i engleskom jeziku, a svi sažeci su dostupni na engleskom. Svi prilozi prolaze dvostruko anonimnu recenziju. Priloge možete predati putem OJS platforme https://ojs.bkc.ba/index.php/journal ili slati na adresu Radovi koji dobiju pozitivnu recenziju mogu biti objavljeni u ranom pristupu (online first) odmah po prihvatanju rukopisa.

 

Budite slobodni ovaj poziv proslijediti Vašim kolegicama i kolegama.

 

S poštovanjem,
Redakcija časopisa Obrazovanje odraslih