2/2016 | Decembar 2016

Andragoški aspekti preduzetništva
Vukašin Grozdić, Jovan Miljković

Članak | 9 - 31 | broj stranica 23

Evroatlanske integracije i savremeni izazovi razvojne politike javnog komuniciranja u Bosni i Hercegovini
Mirza Mehmedović

Članak | 33 - 50 | broj stranica 18

Stručno obrazovanje osuđenika: Iskušenje nade
Branislava Knežić, Ljeposava Ilijić

Članak | 51 - 72 | broj stranica 22

Zastupljenost informacijske i informatičke kompetencije na studijskim programima i izobrazbe nastavnika na Univerzitetu u Sarajevu
Emina Dedić Bukvić

Članak | 73 - 96 | broj stranica 24

Informatičko-informacijska pismenost u nastavničkoj profesiji kao izazov u edukaciji edukatora
Ajla Vehab, Mirjana Mavrak

Članak | 97 - 122 | broj stranica 26

Emir Avdagić, ''Menadžment modeli u organizacijama za obrazovanje odraslih''
Mirjana Mavrak

Prikaz knjige | 125 - 129 | broj stranica 5

Ključne kompetencije za cjeloživotno učenje u obrazovanju starijih osoba
Adnan Tufekčić

Prikaz knjige | 131 - 134 | broj stranica 4

Emancipacijska moć kvalitativnog istraživanja: Sharan B. Merriam & Elizabeth J. Tisdell, ''Qualitative Research: A Guide to Desing and Impelmentation''
Amina Isanović Hadžiomerović

Prikaz knjige | 135 - 140 | broj stranica 6

Druga međunarodna konferencija ''Gradimo mostove u obrazovanju odraslih''
Aida Fatić

Iz prakse | 143 - 153 | broj stranica 11