1-2/2022 | April 2023

Stavovi i mišljenja odraslih o elementima promotivnog miksa i promociji programa obrazovanja odraslih
Anes Čerkez, Denis Berberović

Članak | 19 - 52 | broj stranica 34 | DOI

Cjeloživotno učenje – put ka budućnosti
Maja Jelačić, Anita Zovko

Članak | 53 - 70 | broj stranica 18 | DOI

Komparativna analiza sustava obrazovanja odraslih u Hrvatskoj i Njemačkoj
Ana Maria Rešetar, Anita Zovko

Članak | 71 - 90 | broj stranica 20 | DOI

Ususret potrebama za profesionalnim razvojem arhitekata: Modeli integrisanja BIM-a u obrazovne programe
Hatidža Çapkın

Članak | 91 - 108 | broj stranica 18 | DOI

Priprema budućih nastavnika za odgojno-obrazovni rad s nadarenim učenicima
Amina Smajović

Članak | 109 - 127 | broj stranica 19 | DOI

Socijalna inkluzija u kontekstu srednjih stručnih i tehničkih škola
Draga Gajić

Prikaz knjige | 131 - 134 | broj stranica 4

Ključni nalazi Petog Globalnog izvještaja o učenju i obrazovanju odraslih (GRALE 5)

- | 137 - 143 | broj stranica 7