2/2015 | Januar 2016

Medijsko obrazovanje odraslih
Jelenka Voćkić Avdagić

Članak | 11 - 24 | broj stranica 14

Novomedijska kompetencija bosanskohercegovačkih političara
Vuk Vučetić

Članak | 25 - 48 | broj stranica 24

Kritička medijska pismenost i komunikacijska kompetencija sudionika deliberacije
Zlatan Mujak

Članak | 49 - 68 | broj stranica 20

Korištenje normativnog psihološkog ugovora u funkciji postizanja kvalitetnijeg obrazovnog procesa
Mirna Marković

Članak | 69 - 100 | broj stranica 32

Stručno usavršavanje i profesionalni razvoj školskih pedagoga u Kantonu Sarajevo
Emina Dedić Bukvić, Edina Nikšić

Članak | 101 - 122 | broj stranica 22

Prva objava - Kur'anski poziv na cjeloživotno učenje
Nezir Halilović

Članak | 123 - 136 | broj stranica 14

Medijska pismenost u digitalnom dobu (Vanje Ibrahimbegović Tihak (ed.)
Larisa Kasumagić Kafedžić

Prikaz knjige | 139 - 142 | broj stranica 4

Theatre, Myth and Elderly in Education Experience od Ilone Zakowicz (Ed.)
Adnan Tufekčić

Prikaz knjige | 143 - 146 | broj stranica 4

''Globalna i evropska politika obrazovanja odraslih'' Katarine Popović u nastavi andragogije
Mirjana Mavrak

Prikaz knjige | 147 - 154 | broj stranica 8